VÚC: Bratislavský
 Okres: Bratislava
  Mesto: Bratislava    
   Firma: CleanCom s.r.o.
   Firma: Jana Nemčovská - LITTLE BIG AGENCY
   Firma: Martin Pollák - Upratovanie hrobov
   Firma: Slovenské pohrebníctvo
  Mesto: Bratislava - Staré Mesto    
   Firma: SALEVA s.r.o.