VÚC: Trenčiansky
 Okres: Prievidza
  Mesto: Prievidza    
   Firma: Technické služby mesta Prievidza s.r.o.