VÚC: Trenčiansky
 Okres: Nové Mesto nad Váhom
  Mesto: Stará Turá    
   Firma: