VÚC: Bratislavský
 Okres: Malacky
  Mesto: Stupava   
   Firma: Verejnoprospešné služby Stupava, p.o.