VÚC: Prešovský
 Okres: Prešov
  Mesto: Prešov    
   Firma: Technické služby mesta Prešov a.s.
   Firma: Technické služby mesta Prešov a.s. - Prevádzka PaCS
   Firma: GLÓRIA, s.r.o.