NULL

NULL (1/3)

NULL

NULL

Položka je povinná
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Zodpovedný pracovník
Položka je povinná
*Hrobové miesto je definované ako objekt, ktorý pozostáva buď z jedného alebo niekoľkých hrobov, usporiadaných vedľa seba alebo nad sebou (jednohrob, dvojhrob, trojhrob, viachrob, detský hrob, urna...).
Temetők feltérképezése | ...versus... | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL
© TOPSET Solutions s.r.o. 2022, minden jog fenntartva, www.topset.sk