Cenová ponuka

Dotazník (1/3)

Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na:

potom vyplňte a odošlite nižšie uvedený dotazník s vašimi požiadavkami a aspoň jedným kontaktom. Obratom vám vypracujeme cenovú ponuku, alebo sa s vami skontaktujeme, aby sme upresnili dopyt alebo prezentáciu. Cenová ponuka je bezplatná, nezáväzná a nie je objednávkou.

Položka je povinná
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Zodpovedný pracovník
Položka je povinná
*Hrobové miesto je definované ako objekt, ktorý pozostáva buď z jedného alebo niekoľkých hrobov, usporiadaných vedľa seba alebo nad sebou (jednohrob, dvojhrob, trojhrob, viachrob, detský hrob, urna...).