17.01.2022 05:24

Geografický informační systém (GIS) WinCITY HŘBITOV

cintoriny.sk - portál hřbitovů »


Pasportizace hřbitovů


Služby
 • geodetické zaměření
 • digitalizace map
 • sběr údajů z náhrobků
 • sběr foto z náhrobků
 • ortofotomapy
 • přepis dat do databáze
 • zveřejnění na Internetu
 • program GIS WinCITY Hřbitov©

program GIS WinCITY Hřbitov©
 • záznamy o zemřelých
               nájemcích*
               hrobech
 • nájemní smlouvy*
 • vyhledávání
 • digitální mapa/
 • foto náhrobků

* údaje se na Internetu nezveřejňují