TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

Ďalšie programy

V ponuke programov informačného systému s názvom WinCITY firmy TOPSET sú okrem prezentovaného programu GIS WinCITY Cintorín© aj ďalšie databázové programy, určené predovšetkým pre mestá, obce, školy, príspevkové organizácie, urbárske a lesné spoločenstvá, správcov sietí a pod. Informácie o ďalej uvedených programoch nájdete tu, alebo na stránke www.topset.sk.Ikona programu GIS Cintorín© GIS  Cintorín - Prospekt v jpg 1. strana GIS  Cintorín - Prospekt v jpg 2. strana GIS  Cintorín - Prospekt v PDF
Ikona programu GIS Kataster© GIS  Kataster - Prospekt v jpg 1. strana GIS  Kataster - Prospekt v jpg 2. strana GIS  Kataster - Prospekt v PDF
Ikona programu Miestne dane© Miestne dane - Prospekt v jpg 1. strana Miestne dane - Prospekt v jpg 2. strana Miestne dane - Prospekt v PDF
Ikona programu Evidencia obyvateľov© Evidencia obyvateľov Prospekt v jpg 1. strana Evidencia obyvateľov Prospekt v jpg 2. strana Evidencia obyvateľov - Prospekt v PDF
Ikona programu Odpady© Odpady - Prospekt v jpg 1. strana Odpady - Prospekt v jpg 2. strana Odpady - Prospekt v PDF
Ikona programu Účtovníctvo© Účtovníctvo - Prospekt v jpg 1. strana Účtovníctvo - Prospekt v jpg 2. strana Účtovníctvo - Prospekt v PDF
Ikona programu Mzdy© Mzdy - Prospekt v jpg 1. strana Mzdy - Prospekt v jpg 2. strana Mzdy - Prospekt v PDF
Ikona programu Voda© Voda - Prospekt v jpg 1. strana Voda - Prospekt v jpg 2. strana Voda - Prospekt v PDF
Ikona programu Majetok© Majetok - Prospekt v jpg 1. strana Majetok - Prospekt v jpg 2. strana Majetok - Prospekt v PDF
Ikona programu Pokladňa© Pokladňa - Prospekt v jpg 1. strana Pokladňa - Prospekt v jpg 2. strana Pokladňa - Prospekt v PDF
Ikona programu Knižnica© Knižnica - Prospekt v jpg 1. strana Knižnica - Prospekt v jpg 2. strana Knižnica - Prospekt v PDF