TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

KontaktyTOPSET Solutions s.r.o.Kariéra
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
SLOVAKIA
 
: 02/65935 798 : 02/65459 251
02/65934 209 02/65934 209
e-mail: info@topset.sk e-mail: obchod@topset.sk
web: www.topset.sk   cintoriny@cintoriny.sk
  skype: topset251, topset258
 
: 02/65459 255 : 02/65459 252
02/65934 209 02/65934 209
e-mail: fakturacia@topset.sk e-mail: podpora@topset.sk
skype: topset255 skype: topset252

Dopyty k programom, objednávky, pripomienky a pod. môžete zaslať aj prostredníctvom formulára:
 
Mesto, obec:
Zodpovedný pracovník
Telefónne číslo*
Fax*
E-mail*
Pozn* Uveďte prosím aspoň jeden kontakt