TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

Nájomné zmluvy©

Informačný systém pre PC

Pre cenovú ponuku kliknite tu.

Informačný systém pre PC s názvom Geografický informačný systém (GIS) WinCITY Cintorín© je informačný systém pracujúci v počítačoch pod OS Windows© buď samostatne, alebo ako sieťová verzia. Určený je pre správcov cintorínov a miestnu samosprávu. GIS WinCITY Cintorín© spĺňa všetky náležitosti Zákona č. 131/2010 Z. z. SR o pohrebníctve v platnom znení.

Funkcie a možnosti