Cenová ponuka

Dotazník (1/3)

Ak máte záujem o zaslanie cenovej ponuky na:

potom vyplňte a odošlite nižšie uvedený dotazník s vašimi požiadavkami a aspoň jedným kontaktom. Obratom vám vypracujeme cenovú ponuku, alebo sa s vami skontaktujeme, aby sme upresnili dopyt alebo prezentáciu. Cenová ponuka je bezplatná, nezáväzná a nie je objednávkou.

Položka je povinná
Hrobové miesto je definované ako objekt, ktorý pozostáva buď z jedného alebo niekoľkých hrobov, usporiadaných vedľa seba alebo nad sebou (jednohrob, dvojhrob, trojhrob, viachrob, detský hrob, urna...).
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Zodpovedný pracovník
Položka je povinná