17.01.2022 meniny má Nataša 04:46

Geografický informačný systém (GIS) WinCITY CINTORÍN

cintoriny.sk - portál cintorínov »


Pasportizácia cintorínov


Služby
  • geodetické zameranie
  • digitalizácia máp
  • zber údajov z náhrobkov
  • zber foto z náhrobkov
  • ortofotomapa
  • prepis dát do databázy
  • zverejnenie na Internete
  • program GIS WinCITY Cintorín©

program GIS WinCITY Cintorín©
  • záznamy o zomrelých
                 nájomcoch*
                 hroboch
  • nájomné zmluvy*
  • vyhľadávanie
  • digitálna mapa/
  • foto náhrobkov

* údaje sa na Internete nezverejňujú