23.07.2024 23:50 meniny má Olga

Pamätné miesta

Rozšírené vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania Výsledky rozšíreného vyhľadávania

Základné informácie

Portál je určený nielen širokej verejnosti, ale aj geneaológom a odborníkom hľadajúcim konkrétne informácie o riešení komplexnej pasportizácie cintorínov od vytvorenia digitálnych máp, cez vytvorenie databáz z fotografií náhrobkov, údajov o zosnulých, údajov o hroboch, až po vytvorenie orientačných máp (tabúľ) cintorínov, leteckých snímok cintorínov (ortofotomáp) a inštaláciu digitálnych Interaktívnych infopanelov/kioskov. Synonymické názvy Oficiálny portál virtuálnych cintorínov© resp. Oficiálny portál cintorínov Slovenska© vyjadrujú, že všetky údaje o hrobových miestach, zosnulých, o platbách nájomného za hrobové miesta, ako aj všetky informácie o stave nájomných zmlúv, fotografie náhrobkov a digitálne mapy cintorínov sú, alebo boli zverejnené z Geografického informačného systému (GIS) WinCITY Cintorín© (Informačný systém pre správu cintorínov) oficiálne a so súhlasom jednotlivých správ cintorínov, a to na základe zmlúv s dodávateľom pasportizácie a autorom GIS WinCITY Cintorín©, spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o..

Funkcie a možnosti

 • Rozšírené funkcie a možnosti portálu o ďalšie Pamätné miesta (okrem cintorínov):
  • Symbolické cintoríny a pamätníky
  • Pamätníky obetiam 1. svetovej vojny
  • Pamätníky obetiam 2. svetovej vojny
 • Vyhľadávanie Pamätných miest podľa názvov obcí/miest a názvov pamätných miest,
 • Vyhľadávanie údajov o zosnulých a o hrobových miestach podľa priezviska, mena a rodného priezviska (len pre cintoríny),
 • Rozšírené vyhľadávanie zosnulých aj podľa dátumu narodenia, dátumu úmrtia, polohy hrobového miesta, a to buď na cintorínoch konkrétnej obce/mesta, alebo na všetkých cintorínoch obcí/miest umiestnených na portáli,
 • Zobrazenie zoznamov zosnulých na vyhľadaných symbolických cintorínoch a/alebo pamätníkoch s fotogalériami,
 • Vyhľadanie všetkých pamätných miest v obci/meste,
 • Prehľadné usporiadanie databázových záznamov cintorína v Karte hrobového miesta s fotografiou náhrobku. Karta hrobového miesta je členená na jednotlivé záložky - Hrobové miesto, Zosnulí, Platba, Foto, Memoarty, QR kód, Kronika,
 • Záložka Hrobové miesto obsahuje položky: číslo hrobového miesta, dĺžka, šírka, plocha a hĺbka hrobového miesta, posledný pochovaný, predchádzajúce číslo hrobového miesta, chránenie hrobového miesta ako kultúrnej pamiatky, informácia o vojnovom hrobovom mieste, údaje o platbách nájomného za hrobové miesto a o nájomnej zmluve (ak ich správa konkrétneho cintorína uvoľní na portál),
 • Záložka Zosnulí obsahuje položky: priezvisko a meno zosnulých pochovaných v hrobovom mieste, rodné priezvisko, dátumy narodenia, úmrtia, pochovania atď.,
 • Záložka Memoarty umožňuje položiť na hrobovom mieste digitálnej mapy memoarty - sviečku, kahan alebo kahanec. V nastavenom čase horenia (24 - 48 h) postupne (v piatich fázach) dohorievajú. Ďalšou možnosťou je položiť na hrobové miesto kvety, kytice alebo vence a kamienky. V záložke Memoarty môžete zanechať aj text spomienky s menom,
 • Presná účelová digitálna mapa cintorína s prehľadovou orientačnou mapou a ortofotomapou s farebným vyznačením hrobových miest, ich čísiel, čísiel sektorov a radov. Mapa sa dá vystrediť, posúvať po obrazovke, zväčšovať a zmenšovať jej mierka, filtrovať zobrazovanie hrobových miest podľa rôznych kritérií, nastavovať priehľadnosť digitálnej mapy a ortofotomapy ...,
 • Prepojenie Karty hrobového miesta s digitálnou mapou a vice versa.

Ostatné

 • V záložke Produkty a služby v hlavnom menu na prvej strane portálu nájdete podrobnosti k pasportizácii cintorínov, t.j. k vyhotoveniu digitálnej mapy cintorína, zberu údajov z náhrobkov, zberu fotografií, ku Geografickému informačnému systému (GIS) WinCITY Cintorín©, (Informačný systém pre PC), interaktívnym infopanelom/kioskom, orientačným mapám, vitrínam ...,
 • V záložke Citáty možno z tématicky rozdelených oblastí vybrať citáty, epitafy, verše atď.,
 • V záložke O cintorínoch sú uvedené zaujímavosti z histórie a súčasnosti kultúry pochovávania a cintorínov na Slovensku a v Európe ilustrované fotografiami,
 • V záložke Dostupné cintoríny sa dozviete, ktoré cintoríny boli doteraz pasportizované a zverejnené na tomto portáli.

Bezpečnosť osobných údajov

Dáta, fotografie a digitálne mapy, ktoré sú verejne prístupné návštevníkom, sú fyzicky umiestnené na serveri portálu v Slovenskej republike. Server neobsahuje žiadne iné dáta, okrem tých, ktoré sú k dispozícii na portáli. Nájomcom hrobov zaručujeme istotu, že ich osobné a kontaktné údaje, údaje o platbách nájomného, ako aj nájomné zmluvy sú dostatočne chránené a neexistuje žiadna možnosť ich úniku z portálu. Rozsah zverejniteľných údajov je variabilný a dáta sa uvoľňujú len z relevantných databáz lokálneho počítača správy cintorínov.
Kliknite na hrob pre viac informácií, kliknite dvakrát pre pridanie memoartu
Miesto pre mapu cintorína.
Aktuálna mapa sa zobrazí po kliknutí na názov cintorína alebo na priezvisko a meno zosnulého vo Výsledky (rozšíreného) vyhľadávania.
Sektor: -
Rad: -
Číslo: -
Špecifikácia: -
Typ: -
Mapa
GPS
Súradnice hrobového miesta nie sú k dispozícii
Zdieľať

Pre zobrazenie informácií kliknite na hrobové miesto na mape, alebo kliknite na priezvisko a meno zosnulého vo Výsledky (rozšíreného) vyhľadávania.
Miesto pre informácie o hrobovom mieste
Home | Produkty a služby | Citáty | O cintorínoch | Dostupné cintoríny | Kontakty | sk | cz | en | de
Copyright © 2024 TOPSET Solutions s. r. o., Všetky práva vyhradené | Developed by TOPSET Solutions s. r. o., AWD Systems s.r.o. | Powered by AWD Systems s.r.o.