Vytlačiť

Orientačné mapy cintorínov

Pre cenovú ponuku kliknite tu.

Orientačné mapy poskytujú návštevníkom cintorínov možnosť jednoduchým spôsobom vyhľadávať zosnulých v abecednom zozname podľa priezviska a mena, príp. dátumu narodenia a úmrtia a identifikovať na mape cintorína sekciu, rad a hrobové miesto, kde sú hľadaní zosnulí pochovaní.
Pre uľahčenie vyhľadávania je každá sekcia cintorína podfarbená inou farbou, ktorou sú zároveň označené aj všetky záznamy v zozname zosnulých, ktorí sú pochovaní v danej sekcii. Pri veľkých cintorínoch sú mapy a záznamy o zomrelých umiestnené na samostatných tabuliach.

Pri výrobe orientačných máp sú použité najkvalitnejšie materiály. Samolepiaca PVC fólia na potlač je z materiálu ORAJET® a nosná doska z kompozitného materiálu Dibond®. Fólia sa kašíruje na nosnú dosku. Takéto vyhotovenie zaručuje kvalitnú tlač s najvyšším rozlíšením a s dlhodobou trvácnosťou aj v najnáročnejších podmienkach. Alternatívou je aj priama UV tlač na Dibond®.
Orientačné mapy sa najčastejšie umiestňujú do informačných vitrín, na stojany, alebo sa môžu jednoducho zavesiť na stenu.

Pre ilustráciu uvádzame výber z orientačných máp obcí a miest, ktoré boli realizované na základe zákaziek objednávateľov na pasportizáciou cintorínov.

Pozn.: Kvalita prezentovaných orientačných máp je podstatne znížená voči tlačovej kvalite kvôli čo najrýchlejšiemu zobrazeniu.