23.07.2024 22:25 meniny má Olga

Pamätné miesta

Rozšírené vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania Výsledky rozšíreného vyhľadávania

Nájdete tu okrem iného podrobný návod, ako sa rýchlo dostať k údajom o hrobových miestach a zosnulých a k informáciám o nájomných zmluvách a platbách za nájom. Tiež vám poskytneme návod ako vytvoriť kroniku zosnulých s fotogalériou a QR kódom hrobového miesta a ako používať digitálnu mapu a ortofotomapu cintorína. Text je rozdelený na Prácu s databázami a na Prácu s digitálnymi mapami a ortofotomapami. Digitálne mapy sú dostupné len pre Pamätné miesta - Cintoríny.

Vyberte si na pravej strane úvodnej stránky z menu Pamätné miesta jednu z možností vyhľadávania:

 • Cintoríny
 • Symbolické cintoríny a pamätníky
 • Pamätníky obetiam 1. svetovej vojny
 • Pamätníky obetiam 2. svetovej vojny

Práca s databázami

 1. Cintoríny
  • Vo formulári Vyhľadávanie zadajte obec/mesto alebo cintorín, priezvisko a meno zosnulého, resp. rodné priezvisko (čo najpresnejšie aj s diakritikou) a kliknite na tlačidlo Lupa,
  • Môžete použiť aj Rozšírené vyhľadávanie, ktorého formulár obsahuje navyše položky Dátum narodenia Od - Do, Dátum úmrtia Od - Do (s možnosťou voľby pevne prednastavených rokov) a Poloha hrobového miesta,
  • V tabuľke Výsledky (rozšíreného) vyhľadávania (Info) sa zobrazia informácie k cintorínom a zosnulým, ktorých zadané údaje spĺňajú vyhľadávacie kritériá. Ak je v obci/meste viac cintorínov, alebo zadaný názov obce/mesta je neúplný, zobrazia sa všetky cintoríny a k nim aj zosnulí (ak bolo zadané priezvisko a meno zosnulého resp. jeho rodné priezvisko) vo všetkých relevantných cintorínoch,
  • Vyberte zo zoznamu cintorín alebo zosnulého a kliknutím potvrďte výber,
  • Zobrazí sa Karta hrobového miesta so záložkami Hrobové miesto ... (viď. popis nižšie) a buď len zmenšená digitálna mapa a ortofotomapa cintorína, alebo digitálna mapa a ortofotomapa cintorína s farebne vyznačeným hrobovým miestom hľadaného zosnulého. Na Karte hrobového miesta sú v pravom hornom rohu ikony Mapa, GPS a Zdieľať. Po kliknutí na ne sa dostanete späť na digitálnu mapu cintorína, získate súradnice hrobového miesta (funkcia môže byť pre daný cintorín uzamknutá) alebo získate URL adresu aktuálne zobrazenej stránky.

  Záložky Hrobové miesto, Zosnulí, Platba
  V záložkách sú uvedené podrobné informácie o hrobovom mieste, čísle hrobového miesta, o jednotlivých zosnulých pochovaných v hrobovom mieste, platnosti nájomnej zmluvy, zaplatení nájomného (ak ich správca cintorína dá k dispozícii na portál) a kontaktné údaje na správu cintorína. Ak v záložke Zosnulí kliknete v zozname zosnulých na farebne zvýraznené priezvisko zosnulého, zobrazia sa nad zoznamom podrobnejšie informácie o ňom.

  Záložka Foto
  Po kliknutí na záložku Foto sa zobrazí fotografia príslušného hrobového miesta.

  Záložka Memoarty
  Cez túto záložku môžete umiestniť na hrobovom mieste na mape virtuálny kahan, sviečku, alebo môžete položiť virtuálne vence, kytice, kvety a kamienky (memoarty). Ak nemáte možnosť prísť si osobne uctiť pamiatku zosnulých, aj toto je jeden zo spôsobov ako si spomenúť na svojho blízkeho.

  • Na Karte hrobového miesta kliknite na záložku Memoarty, vyberte si z ponuky jeden z memoartov, vyplňte polia Text spomienky a Od koho (polia nie sú povinné) a kliknite na tlačidlo Lupa,
  • Záložka Memoarty zostane otvorená a na príslušnom hrobovom mieste v strede mapy cintorína sa zobrazí zvolený memoart. Upravte si prípadne mierku zobrazenia digitálnej mapy. Memoarty sa budú zobrazovať na mape po dobu 24 - 48 hodín,
  • V deň výročia narodenia a úmrtia sa bude na hrobovom mieste zosnulého zobrazovať jeden z memoartov.

  Záložky QR kód a Kronika
  Záložky rozširujú funkcie a možnosti portálu www.cintoriny.sk. Obidve záložky QR kód aj Kronika sú aj súčasťou projektu mobilnej aplikácie m.cintoriny.sk, odvodenej z portálu www.cintoriny.sk. Po nasnímaní QR kódu, (umiestneného na náhrobku) smartfónom sa automaticky otvorí mobilná aplikácia m.cintoriny.sk a môžete si priamo na cintoríne prezerať údaje o hrobovom mieste, zosnulých, prezerať si fotografie, životopisy a spomienky, vytvorené a umiestnené na portáli www.cintoriny.sk.

  V záložke QR kód sa generuje a zobrazuje QR kód ku aktuálnemu hrobovému miestu. Tento QR kód si môžete stiahnuť, vytlačiť na papier, gravírovať, vyleptať alebo preniesť aj inou technológiou na trvanlivý podklad a umiestniť na náhrobok. Bližší popis QR kódu aj s jeho aplikáciou v projekte www.cintoriny.sk a www.m.cintoriny.sk je uvedený priamo v záložke QR kód.

  V záložke Kronika si môžete (s príslušnými oprávneniami) ku každému zosnulému z aktuálneho hrobového miesta:

  • pridať životopis s fotografiou,
  • pridať neobmedzené množstvo spomienok,
  • vytvoriť fotogalériu šiestich fotografií,
 2. Symbolické cintoríny a pamätníky
 3. Pamätníky obetiam 1. svetovej vojny
 4. Pamätníky obetiam 2. svetovej vojny

  V menu Pamätné miesta si zvoľte jednu z ďalších možností Symbolické cintoríny a pamätníky, Pamätníky obetiam 1. svetovej vojny alebo Pamätníky obetiam 2. svetovej vojny.

  • Vo Vyhľadávanie ponechajte Obec/mesto - všetky, alebo zadajte názov obce/mesta (čo najpresnejšie aj s diakritikou), zadajte priezvisko a meno zosnulého a kliknite na tlačidlo Lupa,
  • V tabuľke Výsledky vyhľadávania (Info) sa zobrazí zoznam vyhľadaných symbolických cintorínov a pamätníkov resp. zoznam zosnulých, ktorí spĺňajú vyhľadávacie kritériá a sú v databáze portálu,
  • Ak kliknete na názov symbolického cintorína alebo pamätníka, zobrazí sa menný zoznam zosnulých s dátumami narodenia a úmrtia, ktorých pamiatke je symbolický cintorín venovaný a zároveň sa naľavo od vyhľadávacej tabuľky zobrazí fotografia alebo fotogaléria symbolického cintorína alebo pamätníka,
  • Ak kliknete na farebne označené priezvisko a meno zosnulého, zobrazí sa (ak existuje) fotografia alebo fotogaléria zosnulého, pamätnej dosky alebo artefaktu s bližšími údajmi o zosnulom.

Práca s digitálnymi mapami cintorínov

Väčšina Pamätných miest - Cintorínov zverejnených na portáli obsahuje okrem možností uvedených v odstavci Práca s databázami aj možnosť práce s digitálnymi mapami cintorínov. Niektoré cintoríny sú zobrazené aj vo forme podkladovej ortofotomapy (viď. Vodňany), prekrývajúcej sa s digitálnou mapou.

Digitálna mapa s číslami hrobov (ak je k dispozícii) sa zobrazí, keď si dáte vyhľadať konkrétny cintorín, alebo zosnulého na konkrétnom cintoríne a v tabuľke Výsledky vyhľadávania kliknete na farebne označený názov cintorína resp. priezvisko a meno zosnulého. Digitálna mapa cintorína resp. ortofotomapa sa zobrazí medzi tabuľkou Výsledky vyhľadávania a Kartou hrobového miesta a na mape sa farebne zvýrazní hrobové miesto vyhľadaného zosnulého. Jedným klikom na hrobové miesto môžete otvoriť jeho Kartu hrobového miesta, dvomi klikmi sa otvorí možnosť pridať na hrobové miesto memoart s textom spomienky.

Na ľavej strane mapy je stĺpec menu s ikonami ovládacích funkcií mapy:
 • Filter
 • Nástroje
 • Tlač
 • Zoom in (+) a Zoom out (-)
 • Vrstvy
 • Priehľadnosť

Mapu môžete posúvať myšou a meniť kolieskom jej mierku zobrazenia, hromadne zobrazovať zvýraznené hrobové miesta na mape aktivovaním vybraných hrobových miest v ikone Filter (napr. jednohrobov, dvojhrobov, nezaplatených hrobov, hrobových miest ku ktorým nie je uzavretá nájomná zmluva, nie je zaplatené nájomné a pod.). Prechádzaním kurzorom myši nad jednotlivými hrobovými miestami získate základné informácie o nich aj s náhľadom fotografií náhrobkov. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať v ikone Nástroje, v ktorej môžete tiež povoliť alebo zakázať šípky na posúvanie mapy po stranách rámčeka s digitálnou mapou a povoliť alebo zakázať zobrazovanie memoartov (všetky tri funkcie sú defaultne uvoľnené). Aktuálny výrez mapy môžete tlačiť cez ikonu Tlač, meniť mierku mapy môžete cez ikony Zoom in (+) a Zoom out (-). Môžete tiež uvoľniť alebo zakázať zobrazovanie ortofotomapy cintorína cez ikonu Vrstvy a meniť priehľadnosť ortfotomapy a digitálnej mapy (0 - 100% pre každú mapu) cez ikonu Priehľadnosť.

V pravom hornom rohu rámčeka digitálnej mapy je interaktívna prehľadová Orientačná mapa cintorína, na ktorej môžete posúvaním kríža nastaviť oblasť zobrazovania digitálnej mapy cintorína.

Kliknite na hrob pre viac informácií, kliknite dvakrát pre pridanie memoartu
Miesto pre mapu cintorína.
Aktuálna mapa sa zobrazí po kliknutí na názov cintorína alebo na priezvisko a meno zosnulého vo Výsledky (rozšíreného) vyhľadávania.
Sektor: -
Rad: -
Číslo: -
Špecifikácia: -
Typ: -
Mapa
GPS
Súradnice hrobového miesta nie sú k dispozícii
Zdieľať

Pre zobrazenie informácií kliknite na hrobové miesto na mape, alebo kliknite na priezvisko a meno zosnulého vo Výsledky (rozšíreného) vyhľadávania.
Miesto pre informácie o hrobovom mieste
Home | Produkty a služby | Citáty | O cintorínoch | Dostupné cintoríny | Kontakty | sk | cz | en | de
Copyright © 2024 TOPSET Solutions s. r. o., Všetky práva vyhradené | Developed by TOPSET Solutions s. r. o., AWD Systems s.r.o. | Powered by AWD Systems s.r.o.